Razlike izmedju drustva sa ogranicenom odgovornoscu (doo) i preduzetnika

1. Odgovornost za obaveze

Preduzetnik za obaveze – eventualne dugove odgovara celokupnom svojom imovinom, neograniceno. Za Poreske obaveze odgovara i imovinom clanova domacinstva.

DOO za svoje obaveze ne odgovara licnom imovinom vlasnika, vec iskljucivo imovinom samog preduzeca. U slucaju da osnivac koristi imovinu DOO za svoje licne potrebe, tada odgovara svojom licnom imovinom.

Minimalan osnivacki ulog prilikom osnivanja DOO je 100 dinara, dok kod osnivanja preduzetnika nema potrebe za upisivanjem osnivackog uloga.

2. Jeftinije i jednostavnije procedure u Agenciji za privredne registre

Troskovi registracije, eventualnih promena i likvidacije u Agenciji za privredne registre su nizi za preduzetnike nego za DOO, a postupci su jednostavniji.

Kod DOO akte koji se tom prilikom sacinjavaju je potrebno overiti, sto iziskuje dodatne troskove. Kod preduzetnika takve akte nije potrebno sacinjavati niti overavati.

Naknade Agenciji za privredne registre su nize za preduzetnike nego za DOO.

DOO moze imati vise vlasnika, dok preduzetnik ne moze.

3. Oporezivanje i potreba za knjigovodjom

Preduzetnici mogu biti oporezovani pausalno, dok DOO ne moze. Pausalno oporezivanje znaci da vam poreska uprava propisuje fiksni iznos poreza i doprinosa koji placate i u tom slucaju vam u sustini nije potreban knjigovodja, osim ako nemate zaposlene radnike.

Odredjene delatnosti ne mogu biti pausalno oporezovane. Pausalno oporezovani mogu biti iskljucivo preduzetnici koji imaju ispod 6 miliona dinara prometa godisnje. Pausalno oporezovani preduzetnici ne mogu biti u sistemu PDV-a.

Preduzetnik moze knjige voditi po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva. DOO mora voditi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

I preduzetnik i DOO moze biti u sistemu PDV-a ili izvan sistema PDV-a. Ukoliko DOO ili preduzetnik ima promet veci od 8 miliona dinara godisnje, tada mora biti u sistem u PDV-a. U suprotnom moze, a ne mora biti u sistemu PDV-a.

Prilikom otpocinjanja delatnosti potrebno je da se izjasnite da li ce vasa firma biti u sistemu PDV-a. Kasnije, ukoliko na kraju godine budete imali preko 8 miliona dinara prometa, sledece godine morate biti u sistemu PDV-a. Kao sto je naglaseno ranije, pausalno oporezovani preduzetnici ne mogu biti u sistemu PDV-a.

4. Porez na profit

Porez na profit za DOO je 15%, a za preduzetnike 10%.

Kada vlasnik DOO zeli da podigne profit, mora da plati dodatnih 15% poreza. Preduzetnik ne placa ovaj dodatni porez kada zeli da podigne ostvareni profit.

Preduzetnik mora da plati 10% poreza na dohodak gradjana ukoliko njegov profit bude veci od aproksimativno 20 000 evra, a na deo preko 30 000 evra mora da plati 15%. Ostvarena dobit DOO ne ulazi u osnovicu za godisnji porez na dohodak gradjana.

5. Promena pravne forme

Preduzetnik moze izvrsiti prelazak u DOO, dok DOO ne moze promeniti pravnu formu u preduzetnika.

Preduzetnik ne moze izvrsiti spajanje, podelu ili promenu vlasnika, dok DOO moze.

6. Privremeni prestanak rada

Preduzetnik moze privremeno prestati da obavlja delasnost na ograniceno ili neograniceno vreme, dok DOO ne moze.

7. Likvidacija

Likvidacija DOO je znatno skuplja, duza i komplikovanija nego brisanje preduzetnika.

8. Kazne za prekrsaj

Kazne za prekrsaje su uglavnom od 2 do 10 puta nize za preduzetnike nego za DOO.

9. Test samostalnosti

I preduzetnici i DOO moraju imati u vidu test samostalnosti i njegove potencijalne implikacije na njihove poreske obaveze.

Više informacija o testu samostalnosti možete pročitati na sajtu Paragraf-a.

Dodatna usluga: Virtuelna kancelarija u Beogradu